Engineering


Engineering

Dome for crane simulator. (Stålgantry med aluminium prosjektorstøtter. Simulatoren brukes til kranføreropplæring for offshore.)