Design and construction


Design and construction

Fiberglass river stream boat – analysis 3D CAD model.

08b_vessel

 

Float test, Prototype.

08c_vessel

 

Prototype.

08d_vessel

 

As built (mass production). (Prototype elvestrømsbåt. Det ble gjort beregninger for å sikre stabilitet og flyteegenskaper.)