En annen overskrift

En annen overskrift

Tulletekst

Yttervegger er utført i treverk med 48x148mm, 15cm isolasjon, dampsperre, krysslekter 48x48mm, 5cm isolasjon og 2 lag std gips innvendig (totalt 20cm isolasjon). Utvendig med gu gips, vindsperre, lekter og kledning/fasadeplater jfr fasadetegning. Hvite fasadeplater fra Formica på trapperom og delvis brannimpregnert utvendig kledning fra Moelven. 1 etg er ført opp i murverk med Leca 30cm isoblokk som er pusset utvendig og innvendig. Mot vest er det også støpt en betongvegg (L) som avgrensing mot fortau.

Mellomoverskrift

I Norge er det Norsk Kennel Klub (NKK) som er stambokregister og arrangerer hundeutstillinger i dag, både på nasjonalt og internasjonalt plan. NKK første hundeutstilling fant sted i 1898, samme året som klubben ble innstiftet.Comments are closed.