STRØMNINGSBEREGNINGER

av ulike konstruksjoner som farkoster, luftinntak, tanker og subsea konstruksjoner. 

STYRKEBEREGNING

av statiske- og dynamiske konstruksjoner av metall eller kompositt-materialer.

KONSTRUKSJON

design og 3D-modellering.

sitat

Komtek er et uavhengig teknisk konsulentselskap som tilbyr sine tjenester til norsk og internasjonal industri.

Sture Smidt - Siv.Ing. Flyteknikk, Tekn.Lic. Lettkonstruksjoner